top of page
2019-01-14 Koreninca logo z napisom v ba

DOBRODOŠLI V ZADRUGI KORENINICA

V zadrugi Koreninca z.o.o. našim naročnikom dnevno dostavljamo domače pridelke in izdelke lokalnih kmetij in drugih domačih proizvajalcev hrane.

Smo najkrajša pot med njivo in vašo kuhinjo! 

Home: Welcome

PONUDBA

Zadrugo Koreninica, z.o.o. najbolje povzamemo kot servis za distribucijo lokalno pridelane hrane. Smo hitri, odzivni in prilagodljivi. Naša mreža proizvajalcev je pestra in prav tako ponudba. Vsakem naročniku se prilagodimo. Glede na vaše želje izberemo proizvajalce ter vam po najkrajši poti in v najkrajšem času dostavimo domačo hrano kamor želite.

Pri nas kupujete lokalno!

Home: What We Do
2019-01-14 Kvadratni logo 2 obrnjen.png

OSKRBA ŠOL IN VRTCEV

Najboljša hrana za naše otroke

V zadrugi Koreninica z.o.o. dnevno dostavljamo lokalne pridelke in izdelke v kuhinje osnovnih šol in vrtcev.

Ponujamo vam tudi najkakovostnejše pridelke v okviru projekta Šolska shema: šolsko sadje in zelenjava ter šolsko mleko

2019-01-14 Kvadratni logo 2 obrnjen.png

OSKRBA PODJETIJ

Zdravje na delovnem mestu

Z zadrugo Koreninca z.o.o. lahko poskrbite za boljše zdravje vaših zaposlenih.


V pisarne vam bomo pripeljali jabolka ali drugo sezonsko sadje, vašim zaposlenim omogočili prevzem sveže zeljenjave pred vašim podjetjem ali jih razveselili z novoletnimi darili polnih domačih dobrot.

2019-01-14 Kvadratni logo 2.png

POSEBNE DOSTAVE

Dostava hrane po vaši meri

V zadrugi Koreninica z.o.o. vas bomo vedno z veseljem oskrbeli z domačimi pridelki in izdelki. Poskrbeli bomo tudi za vaše gostišče, piknik, morda ozimnico. 

Sporočite nam vaše želje in kmalu bo košček domačega podeželja tudi pri vas. 

PROJEKTI

Zadruga Koreninica z.o.o. sodeluje v različnih projektih na področju samooskrbe s  hrano in drugih področjih razvoja podeželja.

Home: Text
PRP-LEADER-EU-SLO-barvni.jpg

ZA LOKALNO HRANO
(POSPEŠEVANJE LOKALNE SAMOOSKRBE S HRANO V SRCU SLOVENIJE)

Status: v izvajanju
Trajanje projekta: april 2023 – julij 2024
Nosilec projekta: LAS Srce Slovenije
Partnerji projekta: KORENINICA z. o. o., PE Litija, FRTICA, d. o. o., Samo Upelj, Osnovna šola Gradec, Občina Dol pri Ljubljani Občina Dol pri Ljubljani
Skupna vrednost projekta brez DDV: 61.276,96 EUR, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 39.830,02 EUR

Opis projekta:

Spodbujanje lokalne pridelave hrane za višjo samooskrbo prebivalcev predstavlja pomembno prednostno nalogo območja LAS Srce Slovenije. Operacija Za lokalno hrano neposredno nagovarja vizijo LAS Srce Slovenije, ki želi ustvariti prostor priložnosti za zdravje in dobro počutje svojih prebivalcev, k čemur lahko veliko pripomore dostop do zdrave, lokalno pridelane hrane.

Kljub dobrim izhodiščem na področju kratkih dobavnih verig, ki jih je v prejšnjem programskem obdobju vzpostavila na območju LAS Srce Slovenije zadruga za razvoj podeželja Jarina, je danes na tem pomembnem strateškem področju zaznati manko. Na območju LAS Srce Slovenije je zaznana potreba, da se ponovno preveri in vzpostavi povezave na področju samooskrbe s hrano. S tem namenom je v projekt kot partnerska organizacija vključena zadruga Koreninica z. o. o., ki želi svoje delovanje na področju kratke dobavne verige s hrano razširiti tudi na območje LAS Srce Slovenije. Poleg Koreninice vključuje projekt še različne druge deležnike, ki sodelujejo v kratki dobavni verigi od proizvajalca do potrošnika, in sicer kmetijo, ki se ukvarja z osnovno pridelavo (Samo Upelj), prehransko predelovalno podjetje (FRTICA d. o. o.), izobraževalno ustanovo (OŠ Gradec) in lokalno skupnost (Občina Dol pri Ljubljani). Preko operacije Za lokalno hrano bodo poskušali partnerji ponovno vzpostaviti mrežo za lokalno samooskrbo s hrano in obuditi partnerstva med pridelovalci in kupci na območju LAS Srce Slovenije.

Cilji in prevideni učinki operacije:

 • vzpostavljeno partnerstvo bo omogočilo razvoj pozitivne podjetniške klime na prehranskem področju, povezovanje med različnimi deležniki v kratki dobavni verig hrane in tudi uvedbo novih dejavnosti pri partnerjih;

 • hitrejši razvoj in podjetniški preboj vključenih partnerjev (naložbe v opremo in ohranjanje delovnih mest);

 • višja kakovost življenja lokalnih prebivalcev, tudi ranljivih ciljnih skupin, tako z vidika vključevanja v družbo preko različnih dogodkov, kot tudi z vidika uživanja zdrave, lokalno pridelane hrane;

 • višja samooskrba s hrano, ki temelji na učinkovitejši rabi lastnih endogenih resursov območja, v smislu uporabe lastnih človeških virov in socialnega kapitala, kot tudi z vidika ohranjanja in boljše izrabe naravnih danosti, obdelovalnih površin in kulturne krajine na splošno;

 • spodbujanje trajnostnih okoljskih praks preko kratkih dobavnih verig, izobraževalnih vsebin in tudi preko dogodkov in skupnih promocijskih akcij.


Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

Več o projektu na TEJ POVEZAVI.

Home: About Us
furamo lokalno slika.png

FURAMO LOKALNO

Zadruga Koreninica, z.o.o. je vodilni partner projekta FURAMO LOKALNO, ki ga v okviru Programa razvoja podeželja izvajajo v obdobju 2020 - 2023.

Namen projekta Furamo lokalno je vzpostavitev stabilnega in privlačnega lokalnega tržišča prehrambnih pridelkov in izdelkov  lokalnih kmetijskih gospodarstev, ki temelji na kratkih dobavnih verigah. Furamo lokalno je skupnost proizvajalcev in odjemalcev, ki jih povezuje zadruga Koreninica z.o.o. Skupnost proizvajalcev v okviru projekta Furamo lokalno oskrbuje javne vzgojno izobraževalne zavode, gospodarske subjekte in fizične osebe oziroma gospodinjstva na območju osrednjeslovenske regije, zasavske regije in širše. Distribucijo izvaja vodilni partner projekta, zadruga Koreninica, z.o.o.

Projektni partnerji: Koreninica, z.o.o., Andrej Šimenc, nosilec kmetijskega gospodarstva (v nadaljevanju: NKG); Marija Erjavec - nosilka dopolnilne dejavnostni na kmetiji (v nadaljevanju: NDD); Milan Ramovž, NKG; Aleš Marinček, NKG; Janko Jenko, NKG; Prodaja na tržnicah in stojnicah, Katja Rak s.p.; Mavrič Aleksij, NKG; Dremelj Janez, NDD; Boštjan Slapšak, NKG; Krošelj Melita, NKG; Krošelj Marko, NKG.

Lokalno tržišče je vzpostavljeno na način, da hrana med proizvajalci in odjemalci prepotuje najkrajšo možno pot. Distribucija živil  v skupnosti Furamo lokalno je dinamična in se načrtuje in izvaja se na dnevni ravni. Transport živil se izvaja neposredno od proizvajalcev do porabnikov, zato ni potrebe po njihovem skladiščenju. Uporabnikom je tako zagotovljena svežina živil.

Namen promocijske znamke Furamo lokalno je diferenciacija in povečevanje prepoznavnosti vzpostavljenega lokalnega trga, učinkovito razširjanje vrednot in koristi samooskrbe s hrano, sporočanje visoke kakovosti proizvodov in storitev in privlačnejša komunikacija z deležniki.

Cilji projekta

 • Vzpostavitev novega, dinamičnega, povezanega, uporabnikom prijaznega in privlačnegalokalnega trga visokokakovostnih svežih lokalnih pridelkov in izdelkov z vključenimi javnimi in zasebnimi izobraževalnimi zavodi, večjimi in manjšimi gospodarskimi družbami ter fizičnimi osebami, zadrugami, specializiranimi trgovinami in nevladnimi organizacijami;

 • Vzpostavitev mreže najmanj 10 kmetijskih gospodarstev in njihove pridelke in izdelke tržiti v obliki enotne in celovite ponudbe z vključevanjem promocijske znamke Furamo lokalno, s katero bo upravljala Koreninica z.o.o.;

 • Z odzivnim, hitrim in vitkim servisom vzpostaviti redno dobavo lokalnih pridelkov in izdelkov iz območja najmanj šestim izobraževalnim javnim zavodom,zaposlenimv najmanj dveh večjih gospodarskih družbah in dveh manjših gospodarskih družbah ali organizacijah ter vzpostaviti kanal za oskrbovanje posameznih gospodinjstev oziroma posameznikov na območju.

 • Učinkovito promovirati lokalno podeželje, lokalno pridelavo, kratke nabavne poti, sheme kakovosti, strateške usmeritve pri razvoju podeželja,

 • Učinkovito promovirate pozitivne učinke, ki jih ima pospeševanje proizvodnje in prodaje lokalnih živil na območju;

 • Učinkovito promovirati pozitivne učinke, ki jih ima uživanje lokalno pridelanih živil na zdravje in dobro počutje ljudi;

 • Preko projektnih aktivnostih učinkovito povezovati podeželska zaledja in urbana središča na območju

Projekt Furamo lokalno je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje po Programu razvoja podeželja, ki ga izvaja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podukrepu 16.4.  Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov.


Povezave:

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development).


Spletna stran PRP (https://www.program-podezelja.si).

Home: About Us

KORENINICA Z.O.O.

Šentvid pri Stični 3a, 1296 Šentvid pri Stični, Slovenia

Home: Contact
bottom of page